XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se uskuteční ve dnech 13. až 16. června 2018 v hotelu Galant v Mikulově. Dovolujeme si Vás upozornit na změnu místa konání akce, neboť tradičně se sjezd konal ve Špindlerově Mlýně, ale pro letošní ročník jsme po zvážení zvolili Mikulov.

Konference, známá svou tradicí, je nejširším odborným setkání psychiatrů a jiných profesí zabývajících se oblastí péče o duševně nemocné v České republice v roce 2018. Hlavním cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s aktuálním stavem reformy psychiatrické péče, jež byla nedávno zahájena prací na projektech v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR, kriticky diskutovat dosažené výsledky, ale také další kroky v uskutečňování této zásadní systémové změny zdravotně-sociálního pomezí.

Již tradiční a nedílnou součástí budou sympózia organizovaná jednotlivými sekcemi, ale i specificky zaměřená na moderní psychofarmakologické postupy, organizaci péče, vztahy s plátci zdravotní péče a regulátory. Předpokladem je také, že budou představeny nové verze již oponovaných Doporučených postupů v moderním designu internetové verze.

Na shledanou v Mikulově.

Těšíme se na Vás

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Prezident sjezdu a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP