XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Pořadatel:

Psychiatrická společnost ČLS JEP


Ve spolupráci s:

Českou psychiatrickou společností z.s.


Sekretariát:

MH Consulting s.r.o.