XII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

20. - 22. června 2018, Hotel Voroněž, Brno

čsim

 

Záštitu nad akcí převzali:
JUDr. Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC - ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel Fakultní nemocnice Brno
Ing. Petr Vokřál - primátor statutárního města Brna

 

Organizační výbor:

Předseda organizačního výboru:
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC 

MUDr. Pavel Suk, Ph.D.
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.,DESA, EDIC
Renata Vyhlídalová
Barbora Jiroušová

 

Programový výbor:

Předseda programového výboru:
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
MUDr. Jan Hruda, Ph.D.
MUDr. Robert Janda
MUDr. Petr Jelínek
MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
MUDr. Roman Kula, CSc.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA
MUDr. Micheal Stern, MBA
PhDr. Olga Suková
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.
MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Renata Vyhlídalová
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
MUDr. Ivana Zýková