64. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

26. - 27. října 2017, Clarion Congress Hotel, České Budějovice


Škola neurofyziologie

Jech R. Myoklonus

Voháňka S. Jehlová EMG

Bednařík J. Kondukční studie

Ehler E. Vyšetření poruch nervosvalového přenosu

Zárubová J., Marusič P. EEG škola basic: Jak prohlížet a popsat EEG

Tomášek M., Marusič P. EEG škola advanced: Elektro-klinická korelace - lokalizace epileptických záchvatů

HuBraM Funkční mapování mozku - (nejen) klinické aspekty a praktické postřehy

Zárubová J., Zlonický P. Vyhodnocení EEG záznamu a novinky v klasifikaci epileptických záchvatů

Zárubová J., Zlonický P. Vývoj EEG v závislosti na věku

 

Odborný program

EEG a epileptologie
Brázdil, M. Vysokofrekvenční oscilace - revoluce v elektroencefalografii?
Krijtová, H. EEG u nekonvulzivního statu.


Evokované potenciály
Kuba, M. Současné možnosti a diagnostická opodstatněnost VEP


Movement disorders
Rektor, I. Co nám řekne elektrofyziologie o Parkinsonově nemoci?


Neurofyziologie kognitivních poruch
Bareš, M. Kognitivní evokované potenciály


Elektromyografie
Bednařík, J. Neurologické poruchy v rámci kritických stavů: porč je diagnostikovat?


Funkční mapování mozku
Rektorová I. Neinvazivní mozková stimulace v kombinaci s MRI pro modulaci mozkových sítí.
HuBraM Téma bude upřesněno.


Kontroverze

Má EMG místo v diagnostice nervosvalových onemocnění?
ANO: Ridzoň, P. NE: Voháňka, S.


Uživatelské vs sofistikované zpracování DTI traktografie?
Uživatelské: Netuka, D. Sofistikované: HuBraM


Aplikace botulotoxinu pod EMG vs UZ kontrolou?
EMG: Ehler, E. UZ: Jech, R.

 

 

Předběžný časový harmonogram

 

Čtvrtek 26. 10.
08:00 - 16:00 Registrace účastníků a firem
09:00 - 11:00 Odborný program
11:00 - 11:15 Coffee break
11:15 - 13:00 Odborný program
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:15 Odborný program
16:15 - 16:30 Coffee break
16:30 -18:30 Odborný program
19:30 - 0:00 Společenský večer

Pátek 27. 10.
08:00 - 10:15 Odborný program
10:15 - 10:30 Coffee break
10:30 - 13:00 Odborný program
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:00 Odborný program
15:00 - 15:15 Zakončení sjezdu