XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Přihlášky k aktivní účasti

Aktivní účast lze přihlašovat do 19. 3. 2018 prostřednictvím on-line formuláře (termín nebude dále prodlužován). Vědecký výbor XII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP poté vyrozumí e-mailem autory a gestory o přijetí jejich příspěvku.

Aktivní účast lze přihlásit jako:

A) Workshop (90 minut)
Neopomeňte v abstraktu uvést nejen název workshopu ale i:
Gestora
Autory a diskutující
Pracoviště gestora
E-mail gestora
V on-line formuláři zvolte kategorii "Workshop".

B) Ústní sdělení
Máte-li zájem o zařazení příspěvku do soutěže "Cestovní Grant 2018", v on-line formuláři zvolte kategorii "Abstrakta k ceně výboru" a přiložte kromě abstrakt i Váš životopis. Pozor na dodržení kritérií soutěže, která jsou uvedena níže.

Nemáte-li zájem o zařazení příspěvku do soutěže "Cestovní Grant 2018", v on-line formuláři zvolte kategorii "Ústní sdělení".

Neopomeňte v abstraktu uvést:
Název přednášky
Autor/autoři
Pracoviště hlavního autora
E-mail hlavního autora

C) Poster
Neopomeňte v abstraktu uvést:
Název posteru
Autor/autoři
Pracoviště hlavního autora
E-mail hlavního autora

Pravidla pro vytvoření abstrakt do sborníku konference

Příspěvky lze zasílat v češtině, slovenštině a angličtině. Celková délka abstraktu 1800 znaků včetně mezer. Seznam použité literatury se neuvádí.

Struktura abstraktu:
Název česky/anglicky.
Autor/autoři (bez titulů, křestní jména pouze prvním písmenem a tečkou).
Klíčová slova.
Text abstraktu.

Vědecký výbor XII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat.

 

VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE CENU VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MLADÉ PSYCHIATRY - CESTOVNÍ GRANT 2018

Jedná se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na pokrytí nákladů účasti na odborných stážích na uznávaných pracovištích v Evropě, případně v USA nebo Kanadě nebo mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích pořádaných následujícími odbornými  asociacemi či společnostmi: ECNP, EPA, WPA, CINP, APA, WFSBP, popř. konference IACAPAP 2018. Cena je určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let.

Kritéria pro přihlášení
1. Člen PS alespoň jeden rok před datem zahájení konference.
2. Při zahájení konference nedosaženo věku 40 let.
3. Doložená aktivní znalost anglického jazyka.
4. Profesionální CV.
5. Anotace plánované přednášky.

Vlastní soutěž

Přednesení přednášky s originálními daty na XII. Sjezdu PS ČLS JEP. Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován. Výsledky budou vyhlášeny po sympoziu Ceny výboru na XII. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově.
Podrobná pravidla a informace najdete zde.

 

PODPORA ČLENŮ SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Grant 1 500,- ve formě DPP za přednášku nebo poster.

Podmínky grantu:
› Věk do 40 let
Člen sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP
› Aktivní účast přednáška/poster (akceptovaná programovým výborem)