XII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

20. - 22. června 2018, Hotel Voroněž, Brno

Aktivní účast:

Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 25. 4. 2018. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru.

Zpracování abstrakt:
• Abstrakta přihlášená po termínu budou primárně posuzována k zařazení do posterové sekce.
• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři (jméno nahraďte pouze jeho prvním písmenem, příjmení), pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry, reference
• Jazyk: čeština, nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.
• Rozsah: 250 slov, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

Instrukce pro posterovou prezentaci:
Rozměry posterových nástěnek jsou následující: 
• Rozměry konstrukce: 150 cm (výška) x 90 cm (šířka)
• Rozměr panelu (maximální rozměr posteru): 145 cm (výška) x 99cm (šířka)
• Panel je potažen textílií.
• Upevňovací špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.

 

SOUTĚŽ PRO STUDENTY LF V SIMULAČNÍ MEDICÍNĚ

FAQ
Kdy se soutěž koná?
22.6.2018 v rámci XII. Kongresu ČSIM.

Komu je soutěž určená?
Soutěže se můžou zúčastnit studenti všech lékařských fakult, kteří vytvoří 3-4 členné týmy.

Jak bude soutěž probíhat?
Každý tým řeší jednu simulovanou kasuistiku z intenzivní medicíny. Tým, který to zvládne nejlépe, vyhrává.

Jaké jsou podmínky účasti?
Řádná registrace na samotnou konferenci + vyplněná přihláška zde. Nezapomínejte, že účast na celém kongresu je pro všechny soutěžící zdarma.

Jak je soutěž hodnocená?
Výkon vašeho týmu budou hodnotit lékaři a součásti hodnocení jsou jednak odborné znalosti, ale i netechnické dovednosti a týmová spolupráce.

Proč se zúčastnit?
Budete mít možnost vyzkoušet si reálné podmínky řešení akutní situace, zažít trošku adrenalinu a zábavy a něco nové se v rámci debriefingu dozvědět.

 

Přihláška do soutěže zde:

registrace soutež

 Více informací: MUDr. Katarina Veselá, katka@hipokrates.cz