4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium

5. října 2017, přednáškový sál Šmidingerovy knihovny, Strakonice

Strakonice