2. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

5. dubna 2019, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na 2. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od interních oborů, přes geriatrii a onkologii až po intenzivní medicínu a pediatrii, pozornost bude věnována nemocniční podpůrné a paliativní péči u pacientů se závažným onemocněním.

Akce bude mít charakter postgraduálního vzdělávání, je určena nejširší lékařské veřejnosti i dalším zájemcům a bude garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: bude doplněno, číslo akce: bude doplněno.