Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů

18. - 20. září 2019, Hotel Galant, Mikulov

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem organizačního výboru do Mikulova, kde se bude ve dnech 18. až 20. září 2019 konat, v prostorách hotelu Galant, Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů.

Tato tradiční akce si klade z úkol sdílení zkušeností odborníků v oblasti duševního zdraví, jak z rezortu AČR, tak i ostatních bezpečnostních složek a objektů integrovaného záchranného systému. V letošním ročníku se snažíme reagovat na trend prohlubování multi-oborové spolupráce. Ať už se jedná o kolektivy v rámci oddělení, nemocnic, či celého městského obvodu. Stále důležitější je komunikace s prostředím klientů. V kontextu armády se jedná o spolupráci s útvarovými psychology, praktickými lékaři, kaplany, veliteli, ale i spolubojovníky. Přáli bychom si, aby sjezd sloužil jako platforma ke sdílení zkušeností z různých institucí i oborů a posloužil i k navázání kontaktů mezi jednotlivými organizacemi.

 

Hlavní téma:

Multioborová spolupráce

Péče o duševní zdraví v rezortech AČR, IZS a bezpečnostních sborech

Novinky ve farmakoterapii

 

 

Těšíme se na Vás

 npor. MUDr. Matěj Kasal

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: bude doplněno. Číslo akreditace: bude doplněno.

Akce bude garantována Asociací klinických psychologů (ohodnocena kredity).