4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium

5. října 2017, přednáškový sál Šmidingerovy knihovny, Strakonice

Vystavovatelé

Alien Technik

Alergan

Angelini

 

Desitin

Glenmark

 

MUDr. Čelakovský

Pfizer

 

Sandoz

Thuasne