XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Platinový partner

Krka

 

Zlatý partner

Angelini

Janssen

Lundbeck¨

Mylan

Sanofi

Bronzový partner

Eli Lilly

Pfizer

servier

 

Vipharm

Vystavovatelé

Aop

EduMedic

 Richter

 

 Egis

indiwior

qpharma

Schwabe

Medicongroup

Valeant