4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium

5. října 2017, přednáškový sál Šmidingerovy knihovny, Strakonice

PLATBY A TERMÍNY

Účastnické poplatky:

Vstup na odborný program není zpoplatněn.

Účast na večeři: 300,- Kč.

Způsob platby:

Poplatek za večeři uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. V případě neuhrazení poplatku za večeři do 29. 9. 2017 nebude Vaše účast  garantována.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace.

Pokud za Vás hradí firma, uveďte prosím její název a jméno reprezentanta, který Vám sponzoring přislíbil, do kolonky "poznámka", kterou naleznete na konci online registračního formuláře.

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 29. 9. 2017. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.