XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

PLATBY A TERMÍNY

Účastnické poplatky:

Člen PS ČLS JEP: 3.000,- Kč do 31. 3. 2018, po termínu 3.400,- Kč, na místě: 3.800,- Kč.

Nečlen PS ČLS JEP - lékař: 3.400,- Kč do 31. 3. 2018, po termínu 3.800,- Kč, na místě: 4.200,- Kč.

Střední zdravotní personál: 1.500,- Kč do 31. 3. 2018, po termínu 1.500,- Kč, na místě: 1.900,- Kč.

Student LF (3. - 6. ročník): 1.000,- Kč do 31. 3. 2018, po termínu 1.000,- Kč, na místě: 1.400,- Kč.

Člen pacientské a rodičovské organizace: 1.800,- Kč do 31. 3. 2018, po termínu 1.800,- Kč, na místě: 2.200,- Kč.

Workshopy: á 500,- Kč, splatné na místě při registraci v hotovosti. Platební karty nejsou akceptovány.

 

Účastnický poplatek pokrývá:

• Přístup do prostor s odborným programem

• Občerstvení v podobě coffee breaků a obědů

Školící materiály

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 21. 4. 2018. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.