60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

1. - 2. listopadu 2013, Afi Palace, Pardubice

PLATBY A TERMÍNY

 

Účastnické poplatky:

Člen společnosti: 1200,-Kč do 1. 10. 2013, po termínu 1400,-Kč

Nečlen společnosti: 1800,- Kč do 1. 10. 2013, po termínu 2000,-Kč

Student: 600,- Kč do 1. 10. 2013, po termínu 800,-Kč (Pregraduální nebo postgraduální student, rezident v předatestační přípravě)

Střední zdravotní personál: 600,-Kč do 1. 10. 2013, po termínu 800,-Kč

Rozhodující je datum registrace účastníka.

 

Samostatné kurzy:

Kurz EEG (zahrnující basic a SCORE ): 100,-Kč

Kurz EMG (zahrnující basic a advanced): 100,-Kč

Kurz fMRI (zahrnující basic a advanced): 100,-Kč

 

Účastnický poplatek pokrývá:

• Přístup do prostor s odborným programem

• Občerstvení v podobě coffee breaků po celou dobu akce

• Přístup na společenský večer s rautem 

Mimo výše uvedeného je možné si objednat obědy. Jednotná cena činí 150,-Kč/oběd vč. jednoho nápoje. Obědy budou servírovány formou bufetu.

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 15. 9. 2013.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace.

Pokud za Vás hradí firma, uveďte prosím její název a jméno reprezentanta, který Vám sponzoring přislíbil, do kolonky "poznámka", kterou naleznete na konci online registračního formuláře.

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 15. 9. 2013. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.