63. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

3. - 4. listopadu 2016, Hotel Pyramida, Praha

PLATBY A TERMÍNY 

Účastnické poplatky:

Člen společnosti (klinické neurofyziologie, SBMI): 2.000,-Kč do 1. 10. 2016, po termínu 2.500,-Kč

Nečlen společnosti: 2.300,- Kč do 1. 10. 2016, po termínu 2.500,-Kč

Student do 30ti let věku (Pregraduální nebo postgraduální student, rezident v předatestační přípravě): 1.000,- Kč do 1. 10. 2016, po termínu 1.500,-Kč 

Střední zdravotní personál (sestra, laborant apod.): 1.000,-Kč do 1. 10. 2016, po termínu 1.500,-Kč

Rozhodující je datum registrace účastníka.

 

Samostatné kurzy Škol klinické neurofyziologie s certifikací (každý zpoplatněn 300,- Kč):

Školy

 

Účastnický poplatek pokrývá:

• Přístup do prostor s odborným programem

• Občerstvení v podobě coffee breaků po celou dobu akce

• Vstup na večeři

• Obědy

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 30. 8. 2016. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.