64. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

26. - 27. října 2017, Clarion Congress Hotel, České Budějovice

Záštita:

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - www.neurofyziologie.cz 

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP - www.sbmili.cz 

Sekce pro mapování mozku HuBraM

Předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Břetislav Shon

Hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská

 

Předseda sjezdu:

Prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

 

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DrSc.
doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Ing. Michal Mikl, Ph.D.
MUDr. Ing. Svojmil Petránek CSc., MBA
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
MUDr. Jana Zárubová
Mgr. Petr Zlonický, DiS

 

Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.