4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium

5. října 2017, přednáškový sál Šmidingerovy knihovny, Strakonice

Záštita:

Hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

Pořadatel:
MH Consulting s.r.o.