XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Záštitu nad akcí převzal:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch - Ministr zdravotnictví

Psychiatrická společnost ČLS JEP 

 

Pořadatel:

Česká psychiatrická společnost z.s.

 

Prezident sjezdu:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

 

Víceprezident sjezdu:
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 

Předsedkyně organizačního výboru:
prim. MUDr. Irena Zrzavecká

 

Organizační výbor:
MUDr. Simona Papežová
MUDr. Tadeáš Mareš

 

Předseda vědeckého výboru:
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

 

Vědecký výbor:
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
MUDr. Petra Uhlíková

 

Sekretariát:

MH Consulting s.r.o.