60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

1. - 2. listopadu 2013, Afi Palace, Pardubice

Pořadatelé:

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - www.neurofyziologie.cz
Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS - www.neurofyziologia.sk
Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně - www.sbmili.cz
Sekce pro mapování mozku

 

Předseda sjezdu:
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Čestné předsednictvo sjezdu:
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
předseda Slovenské spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu SLS


Vědecký a programový výbor:
Prof. MUDr. Martin Bareš, PhD.
Prof. MUDr. Josef Bednařík,CSc.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, CSc.
Doc. MUDr. Robert Jech, PhD.
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Doc. MUDr. Petr Marusič, PhD.
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Organizační výbor:
Jana Bláhová
Ivana Dvořáková
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc
MUDr. Aleš Kopal
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD
MUDr. Jan Latta

Organizační výbor:
Jana Bláhová
Ivana Dvořáková
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc
MUDr. Aleš Kopal
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD
MUDr. Jan Latta
Petra Mandysová MSC
MUDr. Alena Novotná
Bc. Lenka Semencová

Sekretariát
(registrace a ubytování účastníků)

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Prague 10
Česká republika
martin.horna@mhconsulting.cz