63. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

3. - 4. listopadu 2016, Hotel Pyramida, Praha

Záštita:

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - www.neurofyziologie.cz 

Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS - www.neurofyziologia.sk 

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP - www.sbmili.cz 

Ředitelka Nemocnice Na Bulovce paní MUDr. Andrea Vrbovská, MBA

 

Předseda sjezdu:

Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA

 

Čestné předsednictvo sjezdu:

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
předseda Slovenské spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu SLS

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
MUDr. Ján Dugan
Alice Heuschneiderová
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Ing. Michal Mikl, Ph.D.
MUDr. Miroslav Moráň
Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA

 

Vědecký výbor:

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Urban CSc.

 

Pořadatel:

MH Consulting s.r.o.