4. česko-americké neurologicko-internistické sympozium

5. října 2017, přednáškový sál Šmidingerovy knihovny, Strakonice

Program

5. 10. 2017

14:00 - 15:00 Registrace
15:00 - 15:15 Slavnostní zahájení
15:15 - 16:45 Odborný program

D. Martin: Vývoj zdravotnictví v USA, srovnání s EU
J. Srinivasan: Perspektivy a budoucnost neurologických onemocnění
D. Apetauerová: Novinky v Parkinsonově nemoci
M. Vytopil: Diabetická polyneuropatie, přehled
J. Burns: Neurointenzivní péče

16:45 - 17:00 Coffee break
17:00 - 18:30 Odborný program

A. Popelka: Proč je zdravotnictví v USA tak drahé
R. Rusina: Alzheimerova nemoc - novinky
P. Houška: Statiny a myopatie
Kazuistiky

19:00 - 23:00 Večeře