XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Program

Středa 13. 6. 2018
15:00 - 18:00 REGISTRACE
16:00 - 19:00 ODBORNÝ PROGRAM
20:00 - 23:00 VEČEŘE

Čtvrtek 14. 6. 2018
07:30 - 18:00 REGISTRACE
08:00 - 10:00 ODBORNÝ PROGRAM
10:00 - 10:30 COFFEE BREAK
10:30 - 12.30 ODBORNÝ PROGRAM
12:30 - 13:30 OBĚD
13:30 - 15:45 ODBORNÝ PROGRAM
15:45 - 16:00 COFFEE BREAK
16:00 - 18:30 ODBORNÝ PROGRAM + SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ PS ČLS JEP
20:00 - 23:00 VEČEŘE

Pátek 15. 6. 2018
07:30 - 18:00 REGISTRACE
08:00 - 10:00 ODBORNÝ PROGRAM
10:00 - 10:30 COFFEE BREAK
10:30 - 12:30 ODBORNÝ PROGRAM
12:30 - 13:30 OBĚD
13:30 - 15:45 ODBORNÝ PROGRAM
15:45 - 16:00 COFFEE BREAK
16:00 - 18:30 ODBORNÝ PROGRAM
20:00 - 23:00 VEČEŘE

Sobota 16. 6. 2018
08:30 - 10:00 ODBORNÝ PROGRAM
10:00 - 10:30 COFFEE BREAK
10:30 - 12:00 ODBORNÝ PROGRAM

 

 

Doprovodný program platí společnost z vlastních zdrojů a není hrazen z příspěvků účastníků a participujících firem.