XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Finální program 

(klikněte na ikonu)

Program

 

 

 

Doprovodný program platí společnost z vlastních zdrojů a není hrazen z příspěvků účastníků a participujících firem.